Het anonimiseren van gegevens in documenten

Met onze Smart Data Capture functies kunt u gegevens verzamelen uit gestructureerde en complexe ongestructureerde documenten. Met de slimme Redaction functies kunt u met deze zelfde technieken documenten ook anonimiseren. Anonimiseren gebeurt hier door het onleesbaar maken van gegevens.

Privacywetgeving

Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een persoon. Hiermee moet een ieder vertrouwelijk mee omgaan en publicatie voorkomen. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft strenge voorwaarden en rregels ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Directe persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens geven directe en feitelijke informatie over een persoon. Bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum, BSN, IBAN, adres of geslacht. Dit geldt ook voor gegevens die een waardering geven over een bepaalde persoon.

Indirecte persoonsgegevens
Er zijn ook gegevens die indirect iets vertellen over een bepaald persoon. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke status van deze persoon. Zo zegt de winst van een eenmanszaak iets over het inkomen van haar eigenaar. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens.

Bijzondere gegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere gegevens over iemands:

  • ras;
  • godsdienst of levensovertuiging;
  • politieke gezindheid;
  • gezondheid;
  • strafrechtelijke verleden;
  • seksuele leven;
  • lidmaatschap van een vakvereniging.

Redactie van gegevens

Met behulp van een aantal technieken kunnen privacy gevoelige gegevens worden gevonden en onleesbaar worden gemaakt.

Specifieke maskers of formaten

Met behulp van Reguliere Expressies kunnen eenvoudige tot en met zeer complexe controles op het formaat van de gegevens worden uitgevoerd. De gevonden gegevens kunnen worden verborgen door deze te overschrijven met een zwarte balk.

Bedragen

Alle of specifieke bedragen (=, >, <, bereik) in een document kunnen worden verborgen.

Data

Alle of specifieke datums (=, >, <, bereik) in een document kunnen worden verborgen.

Specifieke namen of woorden

Met behulp van namen- of woordlijsten kunnen deze in een document verborgen worden.

Gebied

Op basis van coördinaten kunnen specifieke gebieden in een document verborgen worden.

Alles tussen ‘A’ en ‘B’

Op basis van een start kenmerk (A) en een stop kenmerk (B) kunnen specifieke gebieden in een document verborgen worden. Voor de start- en stop kenmerken kunnen specifieke woorden of  Reguliere Expressies worden gespecificeerd.

Highlight van gegevens

Met behulp van dezelfde functie kunnen gegevens ge-highlight worden door in plaats van een zwarte balk een geel gekleurde balk te plaatsen.