Onze software kent vele toepassingen:
van snelle document scanning tot en met
multi-channel digitale documentverwerking,
inclusief complexe workflows voor
duizenden gebruikers en documenten

 • Document Scanning

  Document Scanning zorgt voor het digitaliseren en herkennen van al uw papieren documenten: dossiers, facturen, post, correspondentie, formulieren, servicebonnen, brieven, etc.

  U kunt eenvoudig hele stapels documenten in één keer scannen. ORION ScanIT zorgt voor het splitsen, sorteren, indexeren en archiveren. De gescande documenten en gegevens kunnen worden geëxporteerd naar MS SharePoint, Alfresco, SQL, applicaties en vele andere externe systemen.

  Lees meer

 • Data Capture

  Met Data Capture worden gegevens uit documenten verzameld. We gebruiken hiervoor technieken als OCR, Barcodeherkenning, Handschriftherkenning, OMR en Knowledge Bases.

  Denk daarbij aan gegevens uit gestructureerde documenten, zoals formulieren en vragenlijsten, maar juist ook aan gegevens uit ongestructureerde documenten, zoals e-mail, correspondentie, aanvragen, facturen, orders, etc., waar de benodigde gegevens overal of nergens in het document kunnen staan.

  Lees meer

 • Document Redaction

  Met Document Redaction worden vertrouwelijke of privacy gevoelige gegevens uit documenten geanonimiseerd door deze door een zwarte “balk” te vervangen.

  Denk daarbij aan gegevens zoals namen van personen of bedrijven, bedragen, datums, BSN of IBAN nummers, productnamen, etc.

  De geanonimiseerde documenten kunnen vervolgens veilig gepubliceerd worden in externe systemen, zonder dat men de gevoelige en onleesbaar gemaakte gegevens kan achterhalen.

  Lees meer

 • Document Processing

  Het snel en slim verwerken van uw e-mail en andere digitale en analoge documentstromen als input voor uw bedrijfsprocessen en applicaties.

  Door de documenten en gegevens zoveel mogelijk automatisch te herkennen en verwerken, worden ze als input gebruikt voor uw applicaties. Zo starten en verlopen processen sneller en met veel minder handmatig werk.

  Lees meer

 • Digitale factuurverwerking

  Een digitale factuurverwerking zorgt er voor dat uw facturen en factuurregels automatisch herkend worden en worden afgehandeld via flexibele workflows.

  Zoekgeraakte facturen en lange doorlooptijden behoren tot het verleden door de automatische bewaking van het proces.

  Lees meer

 • Digitale postkamer

  Met een digitale postkamer worden al uw inkomende documenten op basis van inhoud direct naar de juiste afdelingen en medewerkers gestuurd en aan uw primaire processen en back office applicaties gekoppeld.

  Een digitale postkamer maakt uw organisatie flexibeler en slagvaardiger omdat u sneller werkt en beter kunt sturen. En tegen significant lagere kosten dan nu.

  Lees meer

 • SharePoint & Alfresco integratie

  De kern van het succes van ons ORION platform is het naadloos kunnen integreren met vele andere systemen. Bijvoorbeeld via de standaard CMIS interface met: MS SharePoint, Alfresco, EMC Documentum, IBM Content Manager en FileNet.
  Of via een van de transportmechanismen van de Enterprise Service Bus (ESB).

  Lees meer

 • Advanced Case Management (ACM)

  Case Management zorgt voor het gestructureerd verwerken van documenten en informatie volgens vooraf gedefiniëerde procedures: wie, wat, wanneer. Advanced Case Management biedt geavanceerde functies die veel meer flexibiliteit bieden, maar wel met de vereisten van vastlegging, controleerbaarheid en transparatie.

  Lees meer