Herkenningstechnologie aan de basis van diagnostisering darmkanker

Nieuws
Paarse envelop RIVM

Mede dankzij de accurate en efficiënte verwerking van de vertrouwelijke persoonlijke- en onderzoeksgegevens van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, is een grote stap vooruit gemaakt naar tijdige ontdekking ervan.

Een eerste schatting van het Integraal Kankercentrum Nederland wijst uit dat een behoorlijk grote(re) groep in 2014 vroegtijdig de diagnose darmkanker heeft gesteld gekregen.

Cruciaal in het vorig jaar gestarte bevolkingsonderzoek onder 55-plussers is de adequate verwerking van de gegevens die de doelgroep aanlevert. Daarvoor werken twee partijen nauw samen: automatiseringsdienstverlener Topicus en specialist in herkenningstechnologie MagSoft.

Vorig jaar kregen 15.000 mensen in Nederland die diagnose, 8.400 mannen en 6.600 vrouwen. Dat zijn er 1.600, ofwel 12 procent, meer dan in 2013. De stijging van het aantal darmkankergevallen is vrijwel alleen te zien in de leeftijdsgroepen die afgelopen jaar een uitnodiging hebben gehad voor het bevolkingsonderzoek. Hoe eerder darmkanker wordt geconstateerd, hoe groter de kans dat de patiënt het overleeft.

Om die tijdige diagnose te kunnen stellen is het zaak dat de gegevens die uit het bevolkingsonderzoek komen, direct en foutloos worden verwerkt. Zou dat handmatig moeten gebeuren dan is het qua doorlooptijden in het proces geen haalbare zaak. De monsters moeten namelijk direct worden onderzocht om de betrouwbaarheid van de uitslag te kunnen garanderen. Bovendien blijft bij handmatige verwerking de kans bestaan dat er (menselijke) fouten worden gemaakt. En dat is het laatste wat je wilt als onderzoeksinstituut. Daarom heeft men twee ICT-partners ingeschakeld, Topicus en MagSoft.

‘Het Bevolkingsonderzoek Darmkanker houdt in dat alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, om het jaar een zelfafnametest krijgen. Als bloed in de ontlasting wordt gevonden krijgen deze cliënten een darmonderzoek met als doel, het aantal gevallen darmkanker drastisch terug te brengen. Als er nog maar sporen van bloed aanwezig zijn, is het al te vinden als je de ontlasting onderzoekt in een laboratorium. Het Ministerie van Volksgezondheid betaalt het onderzoek. Door de vijf screeningsorganisaties wordt tweejaarlijks de doelgroep, van de in potentie ruim 4 miljoen gegadigden, uitgenodigd. Per jaar gaat het daarbij om ca. 2 miljoen mensen’, licht projectleider Christiaan Mast van Topicus toe. ‘De formulieren die de mensen moeten invullen bij deze zelfafnametest moeten snel en foutloos kunnen worden verwerkt.

Daarvoor hebben we specialist MagSoft ingeschakeld. Zij zijn in staat met hun herkenningstechnologie, de Orion Document Processing Software, de handgeschreven gegevens van de formulieren geautomatiseerd in te lezen en te verwerken. Een knap staaltje technisch knowhow.’

Maarten Boender, directeur MagSoft: ‘Die gegevens worden daarna via een voor dit proces ingerichte workflow in Orion gekoppeld aan ScreenIT, het centrale IT-systeem waarin alle gegevens inclusief de uitslag worden verwerkt. Per dag kunnen zo de gegevens van ca. 3.000 cliënten worden verwerkt. Het kost het laboratorium nu 1 a 2 uur per dag om die laatste formulieren, die niet automatisch herkend worden, handmatig te verwerken. Dat zouden we anders nooit voor elkaar hebben gekregen.’

DCM Award 2015

Deze bijzondere toepassing werd op 11 februari j.l. verkozen tot de ‘beste toepassing op het gebied van Capturing & Intelligent Recognition’ bij de verkiezing van de DCM Awards 2015.

Over MagSoft

MagSoft is in Nederland een toonaangevende specialist als het gaat om herkenningstechnologie en document processing. Het doel is het ontwerpen en realiseren van effectieve, krachtige en schaalbare systemen voor het scannen, beheren en routeren van documenten. Systemen die de klanten kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden en daar waarde toevoegen. Waarde in de vorm van besparingen, maar ook in de kwaliteit van werken door het gemakkelijker maken van hun dagelijkse werkzaamheden. De specialisten van MagSoft hebben daarin meer dan 20 jaar ervaring in vele tientallen projecten.

Op basis van die ervaring en de uitgebreide feedback van de klanten heeft MagSoft zelf de software oplossing ORION ontwikkeld. Daardoor is volledige controle over de functionaliteit en toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Samen met de klanten bepaalt MagSoft wat en hoe we deze toepassingen realiseren.

Plaats een reactie